ZATRUDNIMY PILNIE

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku pilnie zatrudni na cały etat pracownika na stanowisko:

  • SPECJALISTA DS. GOSPODARKI CIEPLNEJ I EKSPLOATACJI KOTŁOWNI

 

        Oferta powinna zawierać:

    • Curriculum Vitae,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy oraz świadectw kwalifikacyjnych,
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2018r. poz. 1000).

Oferty należy składać w Sekretariacie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” 80-177 Gdańsk ul. Damroki 1

Kontakt:   tel. 58 303 09 65

e-mail zarzad@wsmjasien.pl

Dodano: 13.02.2020 r.