Pracownicy W.S.M. „Jasień”

Prezes Zarządu
Wojciech Sochacki

Główna Księgowa
Elżbieta Plewińska – Chmura

Asystent Zarządu
Agnieszka Wrona

Specjalista ds. organizacyjno – samorządowych i pracowniczych
Bogusława Mikołajczyk

Specjalista ds. członkowskich, przekształceń własnościowych i eksploatacji
Mirosława Wilk

Specjalista ds. księgowo – finansowych
Katarzyna Grot

Specjalista ds. księgowo-czynszowych
Danuta Hajduk

Specjalista ds. księgowo-windykacyjnych
Anna Andrzejewska

Specjalista ds. Technicznych i Eksploatacji
Ewa  Kubicka – Stefaniuk

Specjalista ds. gospodarki cieplnej i eksploatacji kotłowni
Adam Dębicki

Inspektor nadzoru
Stanisław Januszkiewicz