Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ”
ul.
Damroki 1, 80-177 Gdańsk
ogłasza powtórny przetarg ograniczony na:

  1. pielęgnację zieleni w okresie wiosenno – jesiennym 2020r.;
  2. wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskania pozwolenia na budowę ~ 1825 m2.

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 02.03.2020r.
w godz. od 900 do 1230 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

  • dla pkt 1        – po 30,00 zł + VAT

Wadium /płatne przelewem na konto Spółdzielni/ wynosi:

  • dla pkt 1        – 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji W.S.M. „Jasień” tel. 58 303-09-75.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów i udzielania zleceń…”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/ z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) w terminie do dnia 10.03.2020 r. do godziny 1400.