Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
„JASIEŃ”
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk
ogłasza przetarg ograniczony na:

Wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków
i uzyskania pozwolenia na budowę ~3 421,00 m2.

 

 Szczegółowy zakres prac, koszt 30 zł + VAT, należy osobiście odbierać /pobranie materiałów jest warunkiem uczestnictwa w przetargu/ w sekretariacie W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 07.02.2019r. w godz. od 900 do 1300 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji W.S.M. „Jasień” tel. 58 303-09-75.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) w terminie do dnia 21.02.2019r. do godziny 900.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów i udzielania zleceń…”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.

 Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego bez podania przyczyny.