Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa„JASIEŃ”
Damroki 1, 80-177 Gdańsk
ogłasza przetarg ograniczony na:

 1. roboty elewacyjne i towarzyszące dotyczące budownictwa wielorodzinnego:
 • remont balkonów – 81 szt.
 • docieplenie ścian budynków ~610 m2  
 • wykonanie tynku kamyczkowego cokołu ~110 m2
 1. ul. Pólnicy 19 – garaże, przełożenie kostki brukowej ~50 m
 2. ul. R. Blizbora 19,21,23 – wymiana drzwi w wiatrołapach

      wraz z robotami towarzyszącymi – 6 szt.

Szczegółowy opis zakresu prac należy odebrać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” ul.Damroki 1 (pawilon F II p.), tel. (58) 303 09-65 od dnia 21.05.2020r. w godz. 1000-1200  

/po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu/ z dowodem wpłaty dokonanej na konto Spółdzielni: SANTANDER BANK POLSKA S.A.    07 1090 1098 0000 0000 0925 9845

 • dla pkt 1   – 100,00 zł + 23% VAT
 • dla pkt 2   –   30,00 zł + 23% VAT
 • dla pkt 3    –   50,00 zł + 23% VAT                                 

 Wadium wynosi:

 • dla pkt 1      – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
 • dla pkt 2     –    500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
 • dla pkt 3    – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie w dziale eksploatacji W.S.M. „Jasień”, tel. (58) 303 09 75.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie „Regulaminu organizowania przetargów   i udzielania zleceń…”, który znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl 

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/  z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) w dniu 09.06.2020r. w godz. od 1000– 1300.

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.