Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
„JASIEŃ”
Damroki 1, 80-177 Gdańsk
ogłasza powtórny przetarg ograniczony na:

Okresową kontrolę stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w 126 klatkach schodowych wraz z suszarniami, 1285 mieszkaniach, w hali garażowej G-2, w garażach dwupoziomowych szt. 50, 39 lokalach użytkowych, 5 kotłowniach gazowo – olejowych wraz z udrożnieniem niedrożnych przewodów.

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać (40,00 zł + VAT) /pobranie materiałów jest warunkiem uczestnictwa w przetargu/ w sekretariacie W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 16.01.2020r. w godz. od 900 do 1300 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Eksploatacji W.S.M. „Jasień” tel. 58 303-09-75.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać osobiście
 
w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.)
w terminie do dnia 23.01.2020 r. do godziny 900.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów i udzielania zleceń…”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.