Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
„JASIEŃ”
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk
ogłasza przetarg ograniczony na:

 

 1. wymianę drzwi w wiatrołapach wraz z robotami towarzyszącymi przy ulicy Rycerza Blizbora 19,21,23 – 6 szt.
 2. wykonanie protokolarnego sprawdzenia stanu sprawności technicznej oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; rezystancji izolacji obwodów elektrycznych
  i pomiarów oporności uziemienia instalacji odgromowych w:
 1. 39 pawilonach handlowych przy ul. Damroki 1;
 2. pięciu kotłowniach /K-1, K-2, K-3, K-4, K-5/ Osiedla „JASIEŃ;
 3. halach garażowych G-1 i G-2;
 4. zespole garażowym Pólnicy 15 A (135 szt.);
 5. zespole garażowym Pólnicy 19 A (33 szt.).
 1. wymianę legalizacyjna ciepłomierzy w kotłowni K-1 i K-2;
 2. wykonanie remontu i modernizacji części sieci cieplnej c.w. i c.w.u. kotłowni K-2 węzłów cieplnych c.o. i c.w.u. w budynkach przy ul. Damroki 32-44.

Szczegółowy zakres prac należy odbierać osobiście w sekretariacie
W.S.M. „Jasień”
ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65
od dnia 28.07.2020r. w godz. od 10:00 do 12:00 

/po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu/ z dowodem wpłaty dokonanej na konto Spółdzielni: SANTANDER BANK POLSKA S.A.    07 1090 1098 0000 0000 0925 9845

 • dla pkt 1 – 50,00 zł + 23% VAT
 • dla pkt 2, – 30,00 zł + 23% VAT
 • dla pkt 3 – 20,00 zł + 23 % VAT
 • dla pkt 4 – 100,00 zł + 23% VAT

Wadium:

 • dla punktu 1 wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
 • dla punktu 4 wynosi 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Eksploatacji W.S.M. „Jasień” tel. 58 303-09-75.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/ z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopia dowodu wpłaty wadium (dot. punktu 1 i 4) należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) w dniu 10.08.2020 r.
w godz. od 1200 do 1300.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów i udzielania zleceń…”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.