Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych Harmonogram na rok 2019

Dodano: 15 marca 2019r.

Plan Remontowy na 2019 rok

 

Dodano: 25 stycznia 2019r.

ZATRUDNIMY PILNIE

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku pilnie zatrudni na cały etat pracownika na stanowisko:

  • SPECJALISTA DS. GOSPODARKI CIEPLNEJ I EKSPLOATACJI KOTŁOWNI

 

        Oferta powinna zawierać:

  • Curriculum Vitae,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy oraz świadectw kwalifikacyjnych,
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2018r. poz. 1000).

Oferty należy składać w Sekretariacie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” 80-177 Gdańsk ul. Damroki 1

 

Kontakt:   tel. 58 303 09 65

e-mail zarzad@wsmjasien.pl

Dodano: 02.01.2019 r.

GODZINY PRACY DZIAŁU EKSPLOATACJI

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, iż od dnia 02.01.2019r. aż do dowołania Dział Techniczno – Eksploatacyjny mieszczący się w budynku kotłowni przy ul. Damroki 3 czynny będzie:

 – w poniedziałki w godz. 7:30 – 18:00

– w czwartki w godz. 7:30 – 15:30

W pozostałe dni awarie prosimy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni ul. Damroki 1 pawilon F II piętro.

Dodano: 02 stycznia 2019r.