Segregacja szkła

segreacja_smieci

Dodano: 30 czerwca 2016r.

Zmiana zasad opodatkowania części wspólnych

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku informuje, iż w wyniku nowelizacji ustaw: z dnia 25 czerwca 2015 roku o samorządzie gminnym i podatkach o opłatach lokalnych /Dz.U.poz. 1045 z 2015r./ od 1 stycznia 2016 roku zostają zmienione zasady opodatkowania części wspólnych budynków. Zmiany polegają na obowiązku uiszczania podatku od części wspólnych budynku do Urzędu Miejskiego przez właściciela lokalu. Dotychczas podatek od części wspólnych budynku uiszczała Spółdzielnia jako płatnik podatku.

Od 1 stycznia 2016r. obowiązek uiszczania tego podatku /w wymiarze proporcjonalnym do udziału – powierzchni mieszkania/ ciąży na podatniku czyli osobie posiadającej prawo odrębnej własności lokalu. Wykonując nowe regulacje prawne przedmiotowego podatku Spółdzielnia w najbliższym czasie przekaże do Urzędu Miejskiego wykaz lokali wyodrębnionych wraz z przypadającą na nie powierzchnią części wspólnych budynku do opodatkowania. W styczniu 2016r. powyższą informację przekażemy właścicielom wyodrębnionych lokali w celu złożenia „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” /weryfikacja zmian za 2016r./.

Informację do Urzędu Miejskiego składa właściciel wyodrębnionego lokalu.

Dodano: 1 stycznia 2015r.

Zmiana w organizacji ruchu na ul. Stolema

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” informuje, iż z dniem 16 grudnia br. wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu drogowego polegająca na wprowadzeniu jednego kierunku ruchu w ciągu ul. Stolema  na odcinku od wyjazdu z parkingu (rejon skrzyżowania z ul. Pólnicy) do ul. Damroki w relacji do szkoły (kierunek do ul. Damroki).

Przedmiotowa zmiana w organizacji ruchu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego nagmłodszych uczestników ruchu drogowego w drodze do szkoły oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych w tym rejonie.

Dodano: 15 grudnia 2015r.

Odbiór elektroodpadów

 Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ”

uprzejmie informuje, że odbiorem elektroodpadów zajmuje się firma PANTA Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 52, 80-530 Gdańsk-Brzeźno

tel: 58 340 03  40, fax: 58 340 03  59

www.panta.gda.pl

Opłata za odbiór elektroodpadów od mieszkańców wynosi 20 zł za każde zlecenie

 

dodano: 04 listopada 2015r.