WYMIANA INSTALACJI SANITARNEJ

 

UWAGA MIESZKAŃCY!

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku uprzejmie informuje,

że od dnia 10.01.2018r. godzina 1000 do dnia 17.01.2018 godzina 2000

Firma Horst Instalatorstwo Sanitarne Patryk Narwojsz będzie wykonywała prace związane z wymianą rur żeliwnych na plastikowe

w pionie i poziomie instalacji sanitarnej ściekowej w budynku
przy ul. Damroki 56

 W związku z powyższym od dnia 10.01.2018r. 

może zachodzić konieczność okresowego wstrzymania
dostaw c.w. i z.w. do budynku.

Prosimy o nie korzystanie z kanalizacji w momencie wstrzymania dostaw z.w. i c.w.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Dodano: 09.01.2018 r.

Boże Narodzenie 2017

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
najserdeczniejsze życzenia
wielu radosnych chwil przy wigilijnym stole
oraz wszelkiej pomyślności
i samych szczęśliwych dni w Nowym 2018 Roku

Rada Nadzorcza, Zarząd
i pracownicy W.S.M. „Jasień”

boze-narodzenie2

 

Dodano: 20 grudnia 2017r.

WODOMIERZE

UWAGA MIESZKAŃCY!

 

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” w Gdańsku ul. Damroki 1 przypomina o konieczności podania stanów wodomierzy wraz z ich numerami (każdy oddzielnie)
na dzień 31 grudnia 2017 r.

prosimy o dokładnie i czytelnie spisanie stanów wodomierzy wg wzoru druku znajdującego się na stronie internetowej Spółdzielni i wrzucenie ich do skrzynki wystawionej

w Dziale Eksploatacji W.S.M. „JASIEŃ” ul. Damroki 1A (Kotłownia K-1)

(w godz. pon. 730 – 1800; wt. – czw. 730 – 1530; pt. 730 – 1330)

lub przesłać na: e-mail: zarzad@wsmjasien.pl;  fax 58  303 09 65  w.16

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2018r.

UWAGA!

Dla mieszkań, w których nie dokonano wymiany wodomierzy (brak legalizacji) oraz nie zostaną podane stany wodomierzy na dzień 31.12.2017r. rozliczenie zużycia ciepłej i zimnej wody nastąpi na podstawie zużycia ryczałtowego w wysokości:

  • zimna woda       – 25m3 miesięcznie
  • ciepła woda       – 12m3 miesięcznie

Dodano: 11 grudnia 2017 r.

Segregacja odpadów

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku ponownie uprzejmie przypomina o obowiązku segregacji odpadów komunalnych na mokre, suche i szkło.

Informujemy, że Zarząd Dróg i Zieleni ostrzegawczo oznaczył „żółtymi kartkami” pojemniki na odpady. Oznaczenie pojemników „czerwoną kartka” spowoduje zmianę opłat za odpady komunalne z 0,44 zł/m2 na 0,88 zł /m2 (tzn. podwyższenie opłat eksploatacyjnych).

Poniżej znajduje się szczegółowy opis co zalicza się do odpadów mokrych, suchych, szkła oraz odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci (RTV-AGD) i niebezpiecznych.

Jednocześnie zwracamy się z apelem o nie wystawianie w korytarzach piwnicznych i przy pojemnikach na śmieci sprzętu RTV i AGD, farb, lakierów itp. oraz innych materiałów budowlanych, stolarki okiennej (przy zawieraniu umów na wymianę stolarki okiennej należy zaznaczyć, że firma wykonująca te prace przeprowadzi utylizację starej stolarki).Wystawione przez Państwa ww. śmieci (np.: RTV-AGD bez elektroniki – zdemontowanych przez złomiarzy) nie są możliwe do utylizacji, gdyż żadna firma nie chce się podjąć wykonania tego zlecenia, co przyczynia się do niemożliwości utrzymania czystości i porządku na terenie osiedla.

Dodano: 28 lutego 2017r.