Akcja przewonienia gazu

 

U W A G A   G A Z  !!!

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku

informuje,

 że w  dniach 10 – 12 października 2017 roku

przeprowadzona zostanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.

 akcja przewonienia gazu ziemnego, która ma na celu

wykrycie i usunięcie nieszczelności instalacji gazowych.

Mając na uwadze powyższe, prosimy wszystkich mieszkańców 

o zgłaszanie do Spółdzielni wszelkich informacji, dotyczących nieszczelności instalacji i urządzeń gazowych.

W godzinach pracy                                     Poza godzinami pracy

Spółdzielni                                                      Spółdzielni

tel. 58 303-09-75                                             tel. 602-283-210

Dodano: 09 października 2017r.