Wodomierze

PILNE !!!

UWAGA MIESZKAŃCY!

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” w Gdańsku ul. Damroki 1 przypomina
o konieczności podania stanów wodomierzy wraz z ich numerami (każdy oddzielnie)
na dzień 31 maja 2017 r.

prosimy o dokładnie i czytelnie spisanie stanów wodomierzy wg. wzoru druku
znajdującego się na stronie internetowej Spółdzielni i wrzucenie ich do skrzynki wystawionej
w Dziale Eksploatacji W.S.M. „JASIEŃ” ul. Damroki 1A (Kotłownia K-1)
(w godz. pon. 7:30 – 18:00; wt. – czw. 7:30 – 15:30; pt. 7:30 – 13:30)

lub przesłać na: e-mail: zarzad@wsmjasien.pl; fax 58 303 09 65 w.16
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 czerwca 2017 r.

UWAGA!

Dla mieszkań, w których nie dokonano wymiany wodomierzy (brak legalizacji) oraz nie zostaną podane stany wodomierzy na dzień 31.05.2017 r. rozliczenie zużycia ciepłej i zimnej wody nastąpi na podstawie zużycia ryczałtowego w wysokości:
- zimna woda – 25 miesięcznie
- ciepła woda – 12 miesięcznie

DRUK WODOMIERZY – wzór (docx)

DRUK WODOMIERZY – wzór (pdf)

Dodano: 15 maja 2017r.