Projekt planu remontowego

UWAGA !!!

W oparciu o Uchwałę Nr 40/2017 Rady Nadzorczej z dnia 30.10.2017r.
Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku
uprzejmie informuje, że w dniach

od 03.11.2017r. do 16.11.2017r.

będzie wyłożony w godzinach pracy w siedzibie Spółdzielni
(ul. Damroki 1 pawilon F II piętro)

PROJEKT PLANU REMONTOWEGO na 2018r.

Wnioski, propozycje i uwagi do wyłożonego projektu planu remontowego
wraz z uzasadnieniem można składać pisemnie do dnia 16.11.2017r.
w sekretariacie Spółdzielni.

Wniosek winien zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej oraz podpisy 

(powyżej 50%) osób posiadających tytuły prawne do lokali w danej nieruchomości.

Dodano: 31 października 2017r.