Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ”
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk
ogłasza przetarg ograniczony na:

Wykonanie remontu i modernizacji części sieci cieplnej c.o. i c.w.u., poziomów instalacji c.w. i cyrkulacji w piwnicach, węzłów cieplnych c.o. i c.w.u. kotłowni K-1 w budynkach ul. Damroki 2,4,6; Rycerza Blizbora 1-35.

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 04.05.2017r. w godz. od 900 do 1230 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy) w kwocie 150,00 zł + VAT.

Wadium wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji W.S.M. „Jasień” tel. 58 303-09-75.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów i udzielania zleceń…”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) w terminie do dnia 22.05.2017 roku do godziny 1100.

 Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta
oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w całości bez podania przyczyny.