PILNE !!! DOTYCZY WYMIANY WODOMIERZY

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku uprzejmie przypomina, że w dniu 31 października 2018 r. zostaną zakończone prace prowadzone przez firmę TECHEM /wybraną w drodze przetargu/ związane z kompleksową wymianą wodomierzy ciepłej
i zimnej wody na wodomierze nowej generacji z odczytem radiowym.

Tak jak informowaliśmy w zawiadomieniu z dnia 30.07.2018 r., właściciele, którzy nie udostępnią mieszkań do montażu nowych wodomierzy lub wymiana będzie niemożliwa z uwagi na brak dostępu do szachtów, gdzie znajdują się wodomierze, będą rozliczani ryczałtem.

Wysokość miesięcznego ryczałtu w mieszkaniu nieopomiarowanym (tj., w którym nie dokonano wymiany wszystkich wodomierzy) ustali Rada Nadzorcza W.S.M. „JASIEŃ” na najbliższym posiedzeniu.

Dodano: 24 października 2018r.

ZATRUDNIMY KONSERWATORA

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ”

ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

zatrudni pracownika na stanowisko:

Konserwator hydraulik ze znajomością obsługi kotłowni gazowo-olejowej.

Mile widziane uprawnienia spawalnicze.

Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu do dnia 05.11.2018r. do godz. 13.00.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 303-09-65.

Dodano: 12 października 2018 r.