Wymiana wodomierzy

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku uprzejmie zawiadamia,
w dniach: 03 września 2018 r. – 31 października 2018 r. we wszystkich lokalach mieszkalnych zostaną wykonane prace związane z kompleksową wymianą wodomierzy ciepłej i zimnej wody na wodomierze nowej generacji z odczytem radiowym (niezależnie od terminu ważności legalizacji). Prace będzie wykonywała wybrana w drodze przetargu firma TECHEM.

Koszty wymiany wodomierzy ciepłej wody będą pokryte z funduszu celowego na remont kotłowni
w
raz z budynkami, sieci i węzłów cieplnych oraz wymiany urządzeń pomiarowych i zaworów termostatycznych znajdujących się w zasobach W.S.M. „Jasień”.

Koszty wymiany wodomierzy zimnej wody pokrywać będą właściciele mieszkań.

Dla zmniejszenia obciążenia kosztami poszczególnych gospodarstw domowych Zarząd podjął decyzję o rozłożeniu kwoty 99,36 zł brutto za 1 sztukę wodomierza zimnej wody na 8 rat miesięcznych. Kwoty rat będą doliczane do miesięcznych opłat za lokale.

Szczegółowy harmonogram wymiany wodomierzy w poszczególnych budynkach
przy ul. Damroki, Pólnicy, R. Blizbora, Stolema jest dostępny w załączniku poniżej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż właściciele, którzy nie udostępnią mieszkań
celem montażu nowych wodomierzy, będą rozliczeni ryczałtem.

Załącznik: harmonogram wymiany wodomierzy.pdf

Dodano: 1 sieprnia 2018r.

Spektakl plenerowy ZMYSŁY

TEATR11

Dodano: 5 czerwca 2018r.