2017 Grudzień | WSM Jasień

Boże Narodzenie 2017

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
najserdeczniejsze życzenia
wielu radosnych chwil przy wigilijnym stole
oraz wszelkiej pomyślności
i samych szczęśliwych dni w Nowym 2018 Roku

Rada Nadzorcza, Zarząd
i pracownicy W.S.M. „Jasień”

boze-narodzenie2

 

Dodano: 20 grudnia 2017r.

WODOMIERZE

UWAGA MIESZKAŃCY!

 

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” w Gdańsku ul. Damroki 1 przypomina o konieczności podania stanów wodomierzy wraz z ich numerami (każdy oddzielnie)
na dzień 31 grudnia 2017 r.

prosimy o dokładnie i czytelnie spisanie stanów wodomierzy wg wzoru druku znajdującego się na stronie internetowej Spółdzielni i wrzucenie ich do skrzynki wystawionej

w Dziale Eksploatacji W.S.M. „JASIEŃ” ul. Damroki 1A (Kotłownia K-1)

(w godz. pon. 730 – 1800; wt. – czw. 730 – 1530; pt. 730 – 1330)

lub przesłać na: e-mail: zarzad@wsmjasien.pl;  fax 58  303 09 65  w.16

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2018r.

UWAGA!

Dla mieszkań, w których nie dokonano wymiany wodomierzy (brak legalizacji) oraz nie zostaną podane stany wodomierzy na dzień 31.12.2017r. rozliczenie zużycia ciepłej i zimnej wody nastąpi na podstawie zużycia ryczałtowego w wysokości:

  • zimna woda       – 25m3 miesięcznie
  • ciepła woda       – 12m3 miesięcznie

Dodano: 11 grudnia 2017 r.

Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
JASIEŃ”
ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

ogłasza przetarg ograniczony na:

  1. dostawę i wymianę wodomierzy suchobieżnych jednostrumieniowych z.w. i c.w. w 1285 mieszkaniach i wodomierzy z.w. w 39 pawilonach handlowych z systemem odczytu radiowego na terenie W.S.M. „Jasień”.
  2. Wykonanie remontu i modernizacji części sieci cieplnej c.o. i c.w.u., pozimów instalacji c.w. i cyrkulacji w piwnicach, węzłów cieplnych c.o. i c.w.u. komory ciepłowniczej kotłowni K-2 w budynkach przy ul. Damroki 28, Stolema 31-49.

       Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „JASIEŃ”  ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65  od dnia 24.04.2018r. w godz. od 900 do 1230
z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

    • dla pkt 1 – 120,00 zł + VAT

    • dla pkt 2 -   150,00 zł + VAT.

        Wadium wynosi:

  • dla pkt 1 – 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)

  • dla pkt 2 – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysiący złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji
W.S.M. „JASIEŃ” tel. 58 303-09-75.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie „Regulaminu organizowania przetargów i udzielania zleceń…”,
który znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni
www.wsmjasien.pl.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/
z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać
osobiście
w sekretariacie W.S.M. „JASIEŃ” (pawilon F II p.) w terminie
do dnia 14.05.2018 r. do godziny 1000.

  Zarząd W.S.M. „JASIEŃ” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.