Przetargi

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ’

ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

ogłasza powtórny przetarg ograniczony na:

Zimowe utrzymanie dróg dojazdowych, chodników i schodów na terenie W.S.M. „Jasień” polegające na odśnieżaniu oraz likwidacji skutków gołoledzi, celem utrzymania przejezdności dróg dojazdowych, chodników i schodów w okresie zimowym.

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „Jasień”

 ul. Damroki 1 /pawilon F II piętro/ tel. 58-303-09-65 od dnia 05.10.2017r.
w godz. 900- 1230 z dowodem wpłaty w kwocie 40,00 zł +VAT dokonanej w kasie Spółdzielni /oprócz środy/.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Technicznym

tel. 58-303-09-75 lub 58-303-09-65 wew. 21.

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów
udzielania zleceń…”, który znajduje się do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień”/pawilon F II p./ w terminie do dnia 12.10.2017r. do godz. 1000.

 Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo

do odwołania przetargu ograniczonego bez podania przyczyny.