Skład Rady Nadzorczej

  1. Karol Surmak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Waldemar Sopek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Paweł Barański – Członek Rady Nadzorczej
  4. Jolanta Damrath – Członek Rady Nadzorczej
  5. Jadwiga Mickiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Protokoły z posiedzeń

Uchwały

Członkowie Rady Nadzorczej Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „JASIEŃ” w Gdańsku
przyjmują w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 17 do 18
w biurze spółdzielni przy ul. Damroki 1.