ZATRUDNUMY KONSERWATORA

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ”

ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

zatrudni pracownika na stanowisko:

Konserwator hydraulik

Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu do dnia 30.11.2018r. do godz. 13.00.

Kontakt: 58 303-09-65.

 

Dodano: 19 listopada 2018 r.

PILNE !!! DOTYCZY WYMIANY WODOMIERZY

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku uprzejmie przypomina, że w dniu 31 października 2018 r. zostaną zakończone prace prowadzone przez firmę TECHEM /wybraną w drodze przetargu/ związane z kompleksową wymianą wodomierzy ciepłej
i zimnej wody na wodomierze nowej generacji z odczytem radiowym.

Tak jak informowaliśmy w zawiadomieniu z dnia 30.07.2018 r., właściciele, którzy nie udostępnią mieszkań do montażu nowych wodomierzy lub wymiana będzie niemożliwa z uwagi na brak dostępu do szachtów, gdzie znajdują się wodomierze, będą rozliczani ryczałtem.

Wysokość miesięcznego ryczałtu w mieszkaniu nieopomiarowanym (tj., w którym nie dokonano wymiany wszystkich wodomierzy) ustali Rada Nadzorcza W.S.M. „JASIEŃ” na najbliższym posiedzeniu.

Dodano: 24 października 2018r.

ZATRUDNIMY KONSERWATORA

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ”

ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

zatrudni pracownika na stanowisko:

Konserwator hydraulik ze znajomością obsługi kotłowni gazowo-olejowej.

Mile widziane uprawnienia spawalnicze.

Oferty należy składać osobiście w biurze Zarządu do dnia 05.11.2018r. do godz. 13.00.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 303-09-65.

Dodano: 12 października 2018 r.

Wymiana wodomierzy

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku uprzejmie zawiadamia,
w dniach: 03 września 2018 r. – 31 października 2018 r. we wszystkich lokalach mieszkalnych zostaną wykonane prace związane z kompleksową wymianą wodomierzy ciepłej i zimnej wody na wodomierze nowej generacji z odczytem radiowym (niezależnie od terminu ważności legalizacji). Prace będzie wykonywała wybrana w drodze przetargu firma TECHEM.

Koszty wymiany wodomierzy ciepłej wody będą pokryte z funduszu celowego na remont kotłowni
w
raz z budynkami, sieci i węzłów cieplnych oraz wymiany urządzeń pomiarowych i zaworów termostatycznych znajdujących się w zasobach W.S.M. „Jasień”.

Koszty wymiany wodomierzy zimnej wody pokrywać będą właściciele mieszkań.

Dla zmniejszenia obciążenia kosztami poszczególnych gospodarstw domowych Zarząd podjął decyzję o rozłożeniu kwoty 99,36 zł brutto za 1 sztukę wodomierza zimnej wody na 8 rat miesięcznych. Kwoty rat będą doliczane do miesięcznych opłat za lokale.

Szczegółowy harmonogram wymiany wodomierzy w poszczególnych budynkach
przy ul. Damroki, Pólnicy, R. Blizbora, Stolema jest dostępny w załączniku poniżej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż właściciele, którzy nie udostępnią mieszkań
celem montażu nowych wodomierzy, będą rozliczeni ryczałtem.

Załącznik: harmonogram wymiany wodomierzy.pdf

Dodano: 1 sieprnia 2018r.