Godziny pracy biura w dniu 27 maja 2016r.

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” informuje,

że w dniu 27 maja 2016 roku /piątek/

Biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Awarie prosimy zgłaszać pod numerem 602 – 283 – 210

Dodano: 25 maja 2016r.

Spotkanie mieszkańców dzielnicy

spotkanie

Dodano: 13 maja 2016r.

WODOMIERZE

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” w Gdańsku
uprzejmie przypomina o konieczności podania stanów wodomierzy

na dzień 31 maja 2016r.

w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 07 czerwca 2016r.

Stany wodomierzy można podać poprzez:

  • wrzucenie wypełnionego druku do skrzynki w Dziale Eksploatacji W.S.M.„JASIEŃ” ul. Damroki 1A przy Kotłowni K-1 w godz. pon. 730 – 1800; wt. – czw. 730 – 1530; pt. 730 – 1330

  • e-mail: zarzad@wsmjasien.pl

  • fax: 58 303 09 65 w.16

UWAGA!

1. Wzory druków Mieszkańcy otrzymali w XII 2015 r., ponadto są do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni

2. Dla mieszkań, w których nie dokonano wymiany wodomierzy (brak legalizacji) oraz nie zostaną podane stany wodomierzy na dzień 31.05.2016r. rozliczenie zużycia ciepłej i zimnej wody nastąpi na podstawie zużycia ryczałtowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w W.S.M. „JASIEŃ” w Gdańsku.

Dodano: 10 maja 2016r.

Zmiana zasad opodatkowania części wspólnych

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku informuje, iż w wyniku nowelizacji ustaw: z dnia 25 czerwca 2015 roku o samorządzie gminnym i podatkach o opłatach lokalnych /Dz.U.poz. 1045 z 2015r./ od 1 stycznia 2016 roku zostają zmienione zasady opodatkowania części wspólnych budynków. Zmiany polegają na obowiązku uiszczania podatku od części wspólnych budynku do Urzędu Miejskiego przez właściciela lokalu. Dotychczas podatek od części wspólnych budynku uiszczała Spółdzielnia jako płatnik podatku.

Od 1 stycznia 2016r. obowiązek uiszczania tego podatku /w wymiarze proporcjonalnym do udziału – powierzchni mieszkania/ ciąży na podatniku czyli osobie posiadającej prawo odrębnej własności lokalu. Wykonując nowe regulacje prawne przedmiotowego podatku Spółdzielnia w najbliższym czasie przekaże do Urzędu Miejskiego wykaz lokali wyodrębnionych wraz z przypadającą na nie powierzchnią części wspólnych budynku do opodatkowania. W styczniu 2016r. powyższą informację przekażemy właścicielom wyodrębnionych lokali w celu złożenia „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” /weryfikacja zmian za 2016r./.

Informację do Urzędu Miejskiego składa właściciel wyodrębnionego lokalu.

Dodano: 1 stycznia 2015r.