PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

 

 Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku

uprzejmie informuje, że w budynkach przy: ul. R. Blizbora 17 – 35
w terminie 21.06.2017 r. – 30.09.2017 r.

będą wykonywane prace związane z remontem i przebudową sieci cieplnej c.o. i c.w.u., węzłów cieplnych i poziomów c.w. oraz cyrkulacji w piwnicach.

Prosimy o zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się w korytarzach piwnicznych.

Jednocześnie informujemy, że w ww. okresie mogą nastąpić zakłócenia w dostawie c.w.u.

 W dniach 26.06.2017r. – 30.06.2017 r. nastąpi I przerwa w dostawie c.w. do mieszkań.

  Prace wykonuje Firma EKO-TECH Karol Słomski,

ul. 27-go Stycznia 7, 83-140 Gniew.

 Z uwagi na usytuowanie rur może zachodzić konieczność prowadzenia prac

w niektórych piwnicach.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Dodano: 21 czerwca 2017 r.

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku

uprzejmie informuje, że w budynkach przy ul. R. Blizbora 9-15 

w terminie 12.06.2017 r. – 30.09.2017 r.

będą wykonywane prace związane z remontem i przebudową sieci cieplnej c.o. i c.w.u.,

węzłów cieplnych i poziomów c.w. oraz cyrkulacji w piwnicach.

Prosimy o zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się w korytarzach piwnicznych.

Jednocześnie informujemy, że w ww. okresie mogą nastąpić zakłócenia w dostawie c.w. u.

W dniach 19.06.2017 r. – 23.06.2017 r. nastąpi I przerwa w dostawie c.w. do mieszkań.

Pracę wykonuje Firma EKO-TECH Karol Słomski,

ul. 27 Stycznia 7, 83-140 Gniew

Z uwagi na usytuowanie rur może zachodzić konieczność prowadzenia prac w niektórych piwnicach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dodano: 08 czerwca 2017 r.

Segregacja odpadów

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku ponownie uprzejmie przypomina o obowiązku segregacji odpadów komunalnych na mokre, suche i szkło.

Informujemy, że Zarząd Dróg i Zieleni ostrzegawczo oznaczył „żółtymi kartkami” pojemniki na odpady. Oznaczenie pojemników „czerwoną kartka” spowoduje zmianę opłat za odpady komunalne z 0,44 zł/m2 na 0,88 zł /m2 (tzn. podwyższenie opłat eksploatacyjnych).

Poniżej znajduje się szczegółowy opis co zalicza się do odpadów mokrych, suchych, szkła oraz odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci (RTV-AGD) i niebezpiecznych.

Jednocześnie zwracamy się z apelem o nie wystawianie w korytarzach piwnicznych i przy pojemnikach na śmieci sprzętu RTV i AGD, farb, lakierów itp. oraz innych materiałów budowlanych, stolarki okiennej (przy zawieraniu umów na wymianę stolarki okiennej należy zaznaczyć, że firma wykonująca te prace przeprowadzi utylizację starej stolarki).Wystawione przez Państwa ww. śmieci (np.: RTV-AGD bez elektroniki – zdemontowanych przez złomiarzy) nie są możliwe do utylizacji, gdyż żadna firma nie chce się podjąć wykonania tego zlecenia, co przyczynia się do niemożliwości utrzymania czystości i porządku na terenie osiedla.

Dodano: 28 lutego 2017r.

Segregacja szkła

segreacja_smieci

Dodano: 30 czerwca 2016r.