Ogólnopolski protest członków spółdzielni

Zarząd W.S.M. „Jasień” w Gdańsku uprzejmie informuje,
iż w biurze Zarządu Spółdzielni oraz w Dziale Technicznym
znajduje się „LISTA OBYWATELI POPIERAJĄCYCH OGÓLNOPOLSKI
PROTEST CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWCH”,
na której Mieszkańcy mogą składać podpisy,
w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

Z treścią OGÓLNOPOLSKIEGO PROTESTU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWYCH można zapoznać się klikając TUTAJ.

Dodano: 23 marca 2017r.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Dodano: 3 marca 2017r.

Segregacja odpadów

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku ponownie uprzejmie przypomina o obowiązku segregacji odpadów komunalnych na mokre, suche i szkło.

Informujemy, że Zarząd Dróg i Zieleni ostrzegawczo oznaczył „żółtymi kartkami” pojemniki na odpady. Oznaczenie pojemników „czerwoną kartka” spowoduje zmianę opłat za odpady komunalne z 0,44 zł/m2 na 0,88 zł /m2 (tzn. podwyższenie opłat eksploatacyjnych).

Poniżej znajduje się szczegółowy opis co zalicza się do odpadów mokrych, suchych, szkła oraz odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci (RTV-AGD) i niebezpiecznych.

Jednocześnie zwracamy się z apelem o nie wystawianie w korytarzach piwnicznych i przy pojemnikach na śmieci sprzętu RTV i AGD, farb, lakierów itp. oraz innych materiałów budowlanych, stolarki okiennej (przy zawieraniu umów na wymianę stolarki okiennej należy zaznaczyć, że firma wykonująca te prace przeprowadzi utylizację starej stolarki).Wystawione przez Państwa ww. śmieci (np.: RTV-AGD bez elektroniki – zdemontowanych przez złomiarzy) nie są możliwe do utylizacji, gdyż żadna firma nie chce się podjąć wykonania tego zlecenia, co przyczynia się do niemożliwości utrzymania czystości i porządku na terenie osiedla.

Dodano: 28 lutego 2017r.

II termin przeglądu instalacji gazowej w 2017

II termin przeglądu instalacji gazowej w 2017 roku dla mieszkań
niesprawdzonych w Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku.

przeg2

ZE WZGLĘDU NA ZBIOROWE BEZPIECZEŃSTWO

MIESZKAŃCÓW, UDOSTĘPNIENIE WSZYSTKICH MIESZKAŃ
DO DOKONANIA POWYŻSZEGO JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO LOKATORA.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
– opublikowane w Dz.U. nr 89 poz. 414 w art. 62 oraz wytyczne Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 06 maja 1995r.

Przeglądu, konserwacji i napraw na podstawie Umowy zawartej
z W.S.M. „Jasień” i w zakresie określonym w tej Umowie dokona
posiadająca stosowne upoważnienia:

Firma Instalatorstwo CO i GAZ
Ryszard Włodarczyk
ul. Radiowa 53
80 – 298 Gdańsk

Uwagi prosimy kierować do ww. firmy pod nr tel. 502-124-301

Dodano: 20 lutego 2017r.