UWAGA GRZECZNE DZIECI !

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 6 grudnia br.

nasze osiedle odwiedzi Św. Mikołaj, który pragnie spotkać się

z grzecznymi dziećmi w Parku Osiedlowym
około godziny 12.00.

Św. Mikołaj liczy na Waszą obecność!

Dodano: 2 grudnia 2016r.

Projekt planu remontowego

UWAGA !!!

W oparciu o Uchwałę Nr 42/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.11.2016r.
Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku
uprzejmie informuje, że w dniach od 05.12.2016r. do 16.12.2016r.
będzie wyłożony w godzinach pracy w siedzibie Spółdzielni
(ul. Damroki 1 pawilon F II piętro) PROJEKT PLANU REMONTOWEGO na 2017r.

Wnioski, propozycje i uwagi do wyłożonego projektu planu remontowego
wraz z uzasadnieniem można składać pisemnie do dnia 16.12.2016r.
w sekretariacie Spółdzielni.

Wniosek winien zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej oraz podpisy
(powyżej 50%) osób posiadających tytuły prawne do lokali w danej nieruchomości.

Dodano: 2 grudnia 2016r.

Segregacja szkła

segreacja_smieci

Dodano: 30 czerwca 2016r.

Zmiana zasad opodatkowania części wspólnych

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku informuje, iż w wyniku nowelizacji ustaw: z dnia 25 czerwca 2015 roku o samorządzie gminnym i podatkach o opłatach lokalnych /Dz.U.poz. 1045 z 2015r./ od 1 stycznia 2016 roku zostają zmienione zasady opodatkowania części wspólnych budynków. Zmiany polegają na obowiązku uiszczania podatku od części wspólnych budynku do Urzędu Miejskiego przez właściciela lokalu. Dotychczas podatek od części wspólnych budynku uiszczała Spółdzielnia jako płatnik podatku.

Od 1 stycznia 2016r. obowiązek uiszczania tego podatku /w wymiarze proporcjonalnym do udziału – powierzchni mieszkania/ ciąży na podatniku czyli osobie posiadającej prawo odrębnej własności lokalu. Wykonując nowe regulacje prawne przedmiotowego podatku Spółdzielnia w najbliższym czasie przekaże do Urzędu Miejskiego wykaz lokali wyodrębnionych wraz z przypadającą na nie powierzchnią części wspólnych budynku do opodatkowania. W styczniu 2016r. powyższą informację przekażemy właścicielom wyodrębnionych lokali w celu złożenia „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” /weryfikacja zmian za 2016r./.

Informację do Urzędu Miejskiego składa właściciel wyodrębnionego lokalu.

Dodano: 1 stycznia 2015r.