Projekt planu remontowego

UWAGA !!!

W oparciu o Uchwałę Nr 40/2017 Rady Nadzorczej z dnia 30.10.2017r.
Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku
uprzejmie informuje, że w dniach

od 03.11.2017r. do 16.11.2017r.

będzie wyłożony w godzinach pracy w siedzibie Spółdzielni
(ul. Damroki 1 pawilon F II piętro)

PROJEKT PLANU REMONTOWEGO na 2018r.

Wnioski, propozycje i uwagi do wyłożonego projektu planu remontowego
wraz z uzasadnieniem można składać pisemnie do dnia 16.11.2017r.
w sekretariacie Spółdzielni.

Wniosek winien zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej oraz podpisy 

(powyżej 50%) osób posiadających tytuły prawne do lokali w danej nieruchomości.

Dodano: 31 października 2017r.

Przerwa w dostawie ciepłej wody

 

U W A G A    !!!

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku

informuje,

 iż w  budynkach przy ul. R.Blizbora 1-35 oraz ul. Damroki 2-26 nastąpi ostatnia przerwa

w dostawie ciepłej wody

od dnia 06.11.2017 r. godz. 8.00 do dnia 08.11.2017 r. godz. 12.00.

Przerwa spowodowana jest koniecznością przełożenia sieci c.w. w pomieszczeniu technicznym kotłowni
oraz wykonaniem nowych podłączeń kotłowni.

Pracę wykonuje Firma EKO-TECH Karol Słomski, ul. 27 Stycznia 7, 80-140 Gniew.

Za utrudnienia przepraszamy

Dodano: 30 października 2017r.

Segregacja odpadów

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku ponownie uprzejmie przypomina o obowiązku segregacji odpadów komunalnych na mokre, suche i szkło.

Informujemy, że Zarząd Dróg i Zieleni ostrzegawczo oznaczył „żółtymi kartkami” pojemniki na odpady. Oznaczenie pojemników „czerwoną kartka” spowoduje zmianę opłat za odpady komunalne z 0,44 zł/m2 na 0,88 zł /m2 (tzn. podwyższenie opłat eksploatacyjnych).

Poniżej znajduje się szczegółowy opis co zalicza się do odpadów mokrych, suchych, szkła oraz odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci (RTV-AGD) i niebezpiecznych.

Jednocześnie zwracamy się z apelem o nie wystawianie w korytarzach piwnicznych i przy pojemnikach na śmieci sprzętu RTV i AGD, farb, lakierów itp. oraz innych materiałów budowlanych, stolarki okiennej (przy zawieraniu umów na wymianę stolarki okiennej należy zaznaczyć, że firma wykonująca te prace przeprowadzi utylizację starej stolarki).Wystawione przez Państwa ww. śmieci (np.: RTV-AGD bez elektroniki – zdemontowanych przez złomiarzy) nie są możliwe do utylizacji, gdyż żadna firma nie chce się podjąć wykonania tego zlecenia, co przyczynia się do niemożliwości utrzymania czystości i porządku na terenie osiedla.

Dodano: 28 lutego 2017r.

Segregacja szkła

segreacja_smieci

Dodano: 30 czerwca 2016r.