II termin przeglądu instalacji gazowej w 2017

II termin przeglądu instalacji gazowej w 2017 roku dla mieszkań
niesprawdzonych w Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku.

przeg2

ZE WZGLĘDU NA ZBIOROWE BEZPIECZEŃSTWO

MIESZKAŃCÓW, UDOSTĘPNIENIE WSZYSTKICH MIESZKAŃ
DO DOKONANIA POWYŻSZEGO JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO LOKATORA.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
– opublikowane w Dz.U. nr 89 poz. 414 w art. 62 oraz wytyczne Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 06 maja 1995r.

Przeglądu, konserwacji i napraw na podstawie Umowy zawartej
z W.S.M. „Jasień” i w zakresie określonym w tej Umowie dokona
posiadająca stosowne upoważnienia:

Firma Instalatorstwo CO i GAZ
Ryszard Włodarczyk
ul. Radiowa 53
80 – 298 Gdańsk

Uwagi prosimy kierować do ww. firmy pod nr tel. 502-124-301

Dodano: 20 lutego 2017r.

Harmonogram przeglądu instalacji gazowej

U W A G A !!!

Harmonogram przeglądu instalacji gazowej oraz wentylacyjnej na ternie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku w 2017 roku.

Data

Adres (Nr klatek parzyste lub nieparzyste)

23.01.2017

ul. Damroki 2-6, ul. R. Blizbora 1-15

24.01.2017

ul. R. Blizbora 17-35

25.01.2017

ul. R. Blizbora 8-28

26.01.2017

ul. R. Blizbora 2-6, ul. Damroki 8-26

27.01.2017

Pólnicy 8-24

30.01.2017

ul. Damroki 28, ul. Stolema 31-49

31.01.2017

ul. Stolema 48-52, ul. Damroki 30-44

01.02.2017

ul. Pólnicy 28-42, ul. Damroki 46-52

02.02.2017

ul. Pólnicy 15-31; ul. Stolema 54-58

03.02.2017

WOLNE

06.02.2017

ul. Pólnicy 33-45; ul. Damroki 54-60; ul. Stolema 60-64

07.02.2017

ul. Damroki 77-99

ZE WZGLĘDU NA ZBIOROWE BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW, UDOSTĘPNIENIE
WSZYSTKICH MIESZKAŃ 
DO DOKONANIA POWYŻSZEGO
JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO LOKATORA.

PRZEGLĄDY W GODZINACH 9-13 i 17-19

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
– opublikowane w Dz.U. nr 89 poz. 414 w art. 62 oraz wytyczne Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 06 maja 1995r.

Przeglądu, konserwacji i napraw na podstawie Umowy zawartej z W.S.M. „Jasień”
i w zakresie określonym w tej Umowie dokona posiadająca stosowne upoważnienia:

Firma Instalatorstwo CO i GAZ
Ryszard Włodarczyk
ul. Radiowa 53
80 – 298 Gdańsk

Firma Zakład Kominiarski Eugeniusz Bobrucki
Smażyno 13
84-217 Szemud

Uwagi prosimy kierować do ww. Firmy pod nr tel.501-025-991

Dodano: 23 stycznia 2017r.

Wodomierze

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” w Gdańsku ul. Damroki 1 informuje, że 5 stycznia minął termin podania stanów wodomierzy wraz z ich numerami (każdy oddzielnie) na dzień 31 grudnia 2016r.

Prosimy lokatorów, którzy nie podali stanów wodomierzy w wyżej wymienionym terminie o ich pilne przekazanie do Działu Eksploatacji W.S.M. „JASIEŃ” ul. Damroki 1A (Kotłownia K-1) (w godz. pon. 7:30 – 18:00; wt. – czw. 7:30 – 15:30; pt. 7:30 – 13:30) lub przesłać na: e-mail: zarzad@wsmjasien.pl; fax 58 303 09 65 w.16 w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 17 stycznia 2017r.

UWAGA!

Dla mieszkań, w których nie dokonano wymiany wodomierzy (brak legalizacji) oraz nie zostaną podane stany wodomierzy na dzień 31.12.2016r. rozliczenie zużycia ciepłej i zimnej wody nastąpi na podstawie zużycia ryczałtowego w wysokości:
zimna woda – 25m3 miesięcznie
ciepła woda – 12m3 miesięcznie

Dodano: 13 stycznia 2017r.

Wodomierze

UWAGA MIESZKAŃCY!

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” w Gdańsku ul. Damroki 1 przypomina
o konieczności podania stanów wodomierzy wraz z ich numerami (każdy oddzielnie)
na dzień 31 grudnia 2016r.

prosimy o dokładnie i czytelnie spisanie stanów wodomierzy wg. wzoru druku
znajdującego się na stronie internetowej Spółdzielni i wrzucenie ich do skrzynki wystawionej
w Dziale Eksploatacji W.S.M. „JASIEŃ” ul. Damroki 1A (Kotłownia K-1)
(w godz. pon. 7:30 – 18:00; wt. – czw. 7:30 – 15:30; pt. 7:30 – 13:30)

lub przesłać na: e-mail: zarzad@wsmjasien.pl; fax 58 303 09 65 w.16
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 stycznia 2017r.

UWAGA!

Dla mieszkań, w których nie dokonano wymiany wodomierzy (brak legalizacji) oraz nie zostaną podane stany wodomierzy na dzień 31.12.2016r. rozliczenie zużycia ciepłej i zimnej wody nastąpi na podstawie zużycia ryczałtowego w wysokości:
- zimna woda – 25 miesięcznie
- ciepła woda – 12 miesięcznie

DRUK WODOMIERZY – wzór (docx)

DRUK WODOMIERZY – wzór (pdf)

Dodano: 21 grudnia 2016r.