Próbny rozruch centralnego ogrzewania

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku
uprzejmie informuje, że z uwagi na zakończenie prac remontowych na instalacji c.o. i c.w.

- w dniu 22.09.2017r. przy ul. Damroki 2,4,6 oraz ul. R. Blizbora 1-7; 9-15; 17-35.

- w dniu 21.09.2017r.przy ul. R. Blizbora 2,4,6; 8-28 oraz ul. Damroki 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26

nastąpi próbny rozruch centralnego ogrzewania

Z uwagi na powyższe prosimy o odkręcenie zaworów termostatycznych celem
zmniejszenia występowania zapowietrzania instalacji c.o. oraz zwrócenie uwagi
na odpowietrzniki automatyczne
/ostatnie kondygnacje/.

Przecieki odpowietrzników automatycznych prosimy zgłaszać do Działu Eksploatacji
w godzinach pracy Spółdzielni tel. 58 303-09-65 lub 58 303-09-75,
po godzinach pracy tel. 602-283-210.

Dodano: 19 września 2017r.

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Dodano: 8 września 2017r.

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

 

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień”  w Gdańsku uprzejmie informuje,
iż w dniach 
od  28.08.2017 r. tj. poniedziałek od godz.800

  do 01.09.2017 r. tj. piątek do godz. 2000

nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do mieszkań przy ul. R.Blizbora 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 i przy ul. Damroki 2, 4, 6 .

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania nowych podłączeń sieci c.o. i c.w.u. do budynków.

Z uwagi na usytuowanie rur może zachodzić konieczność prowadzenia prac w niektórych piwnicach.

Pracę wykonuje Firma EKO – TECH Karol Słomski, ul. 27 Stycznia 7, 83-140 Gniew

Za utrudnienia przepraszamy.

Dodano: 25 sierpnia 2017 r.

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” w Gdańsku
uprzejmie informuje, że w budynkach
przy  ul. R. Blizbora 1-7 oraz przy ul. Damroki 2,4,6
w terminie 30.06.2017r. – 30.09.2017r.

będą wykonywane prace związane z remontem i przebudową sieci cieplnej c.o. i c.w.u., węzłów cieplnych i poziomów c.w. oraz cyrkulacji w piwnicach.

Prosimy o zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się w korytarzach piwnicznych.

Jednocześnie informujemy, że w ww. okresie mogą nastąpić zakłócenia w dostawie c.w.u.

Prace wykonuje Firma EKO-TECH Karol Słomski,

ul. 27-go Stycznia 7, 83-140 Gniew.

Z uwagi na usytuowanie rur może zachodzić konieczność prowadzenia prac

w niektórych piwnicach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dodano: 29.06.2017 r.