Przegląd instalacji gazowej

Harmonogram przeglądu instalacji gazowej na ternie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku w 2016 roku.

 gaz-2

ZE WZGLĘDU NA ZBIOROWE BEZPIECZEŃSTWO
MIESZKAŃCÓW, UDOSTĘPNIENIE WSZYSTKICH MIESZKAŃ
DO DOKONANIA POWYŻSZEGO JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO LOKATORA.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – opublikowane
w Dz.U. nr 89 poz. 414 w art. 62 oraz wytyczne Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z dnia 06 maja 1995r.

Przeglądu, konserwacji i napraw na podstawie Umowy zawartej z W.S.M. „Jasień” i w zakresie określonym w tej Umowie dokona posiadająca stosowne upoważnienia:

Firma Instalatorstwo CO i GAZ
Ryszard Włodarczyk
Ul. Radiowa 53
80 – 298 Gdańsk

UWAGI prosimy kierować do ww. firmy pod nr tel. 501-183-496

Dodano: 8 stycznia 2016r.

Zmiana zasad opodatkowania części wspólnych

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku informuje, iż w wyniku nowelizacji ustaw: z dnia 25 czerwca 2015 roku o samorządzie gminnym i podatkach o opłatach lokalnych /Dz.U.poz. 1045 z 2015r./ od 1 stycznia 2016 roku zostają zmienione zasady opodatkowania części wspólnych budynków. Zmiany polegają na obowiązku uiszczania podatku od części wspólnych budynku do Urzędu Miejskiego przez właściciela lokalu. Dotychczas podatek od części wspólnych budynku uiszczała Spółdzielnia jako płatnik podatku.

Od 1 stycznia 2016r. obowiązek uiszczania tego podatku /w wymiarze proporcjonalnym do udziału – powierzchni mieszkania/ ciąży na podatniku czyli osobie posiadającej prawo odrębnej własności lokalu. Wykonując nowe regulacje prawne przedmiotowego podatku Spółdzielnia w najbliższym czasie przekaże do Urzędu Miejskiego wykaz lokali wyodrębnionych wraz z przypadającą na nie powierzchnią części wspólnych budynku do opodatkowania. W styczniu 2016r. powyższą informację przekażemy właścicielom wyodrębnionych lokali w celu złożenia „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” /weryfikacja zmian za 2016r./.

Informację do Urzędu Miejskiego składa właściciel wyodrębnionego lokalu.

Dodano: 1 stycznia 2015r.

Boże Narodzenie 2015

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia: dużo radości
i ciepła w rodzinnym gronie,
wielu sukcesów oraz samych
szczęśliwych dni
w nadchodzącym 2016 roku

Rada Nadzorcza, Zarząd
i pracownicy W.S.M. „Jasień”

boze-narodzenie2

 

Dodano: 22 grudnia 2015r.

Zmiana w organizacji ruchu na ul. Stolema

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasień” informuje, iż z dniem 16 grudnia br. wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu drogowego polegająca na wprowadzeniu jednego kierunku ruchu w ciągu ul. Stolema  na odcinku od wyjazdu z parkingu (rejon skrzyżowania z ul. Pólnicy) do ul. Damroki w relacji do szkoły (kierunek do ul. Damroki).

Przedmiotowa zmiana w organizacji ruchu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego nagmłodszych uczestników ruchu drogowego w drodze do szkoły oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych w tym rejonie.

Dodano: 15 grudnia 2015r.