Wodomierze

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” w Gdańsku ul. Damroki 1 informuje, że 5 stycznia minął termin podania stanów wodomierzy wraz z ich numerami (każdy oddzielnie) na dzień 31 grudnia 2016r.

Prosimy lokatorów, którzy nie podali stanów wodomierzy w wyżej wymienionym terminie o ich pilne przekazanie do Działu Eksploatacji W.S.M. „JASIEŃ” ul. Damroki 1A (Kotłownia K-1) (w godz. pon. 7:30 – 18:00; wt. – czw. 7:30 – 15:30; pt. 7:30 – 13:30) lub przesłać na: e-mail: zarzad@wsmjasien.pl; fax 58 303 09 65 w.16 w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 17 stycznia 2017r.

UWAGA!

Dla mieszkań, w których nie dokonano wymiany wodomierzy (brak legalizacji) oraz nie zostaną podane stany wodomierzy na dzień 31.12.2016r. rozliczenie zużycia ciepłej i zimnej wody nastąpi na podstawie zużycia ryczałtowego w wysokości:
zimna woda – 25m3 miesięcznie
ciepła woda – 12m3 miesięcznie

Dodano: 13 stycznia 2017r.

Wodomierze

UWAGA MIESZKAŃCY!

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” w Gdańsku ul. Damroki 1 przypomina
o konieczności podania stanów wodomierzy wraz z ich numerami (każdy oddzielnie)
na dzień 31 grudnia 2016r.

prosimy o dokładnie i czytelnie spisanie stanów wodomierzy wg. wzoru druku
znajdującego się na stronie internetowej Spółdzielni i wrzucenie ich do skrzynki wystawionej
w Dziale Eksploatacji W.S.M. „JASIEŃ” ul. Damroki 1A (Kotłownia K-1)
(w godz. pon. 7:30 – 18:00; wt. – czw. 7:30 – 15:30; pt. 7:30 – 13:30)

lub przesłać na: e-mail: zarzad@wsmjasien.pl; fax 58 303 09 65 w.16
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 stycznia 2017r.

UWAGA!

Dla mieszkań, w których nie dokonano wymiany wodomierzy (brak legalizacji) oraz nie zostaną podane stany wodomierzy na dzień 31.12.2016r. rozliczenie zużycia ciepłej i zimnej wody nastąpi na podstawie zużycia ryczałtowego w wysokości:
- zimna woda – 25 miesięcznie
- ciepła woda – 12 miesięcznie

DRUK WODOMIERZY – wzór (docx)

DRUK WODOMIERZY – wzór (pdf)

Dodano: 21 grudnia 2016r.

Segregacja szkła

segreacja_smieci

Dodano: 30 czerwca 2016r.

Zmiana zasad opodatkowania części wspólnych

Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku informuje, iż w wyniku nowelizacji ustaw: z dnia 25 czerwca 2015 roku o samorządzie gminnym i podatkach o opłatach lokalnych /Dz.U.poz. 1045 z 2015r./ od 1 stycznia 2016 roku zostają zmienione zasady opodatkowania części wspólnych budynków. Zmiany polegają na obowiązku uiszczania podatku od części wspólnych budynku do Urzędu Miejskiego przez właściciela lokalu. Dotychczas podatek od części wspólnych budynku uiszczała Spółdzielnia jako płatnik podatku.

Od 1 stycznia 2016r. obowiązek uiszczania tego podatku /w wymiarze proporcjonalnym do udziału – powierzchni mieszkania/ ciąży na podatniku czyli osobie posiadającej prawo odrębnej własności lokalu. Wykonując nowe regulacje prawne przedmiotowego podatku Spółdzielnia w najbliższym czasie przekaże do Urzędu Miejskiego wykaz lokali wyodrębnionych wraz z przypadającą na nie powierzchnią części wspólnych budynku do opodatkowania. W styczniu 2016r. powyższą informację przekażemy właścicielom wyodrębnionych lokali w celu złożenia „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” /weryfikacja zmian za 2016r./.

Informację do Urzędu Miejskiego składa właściciel wyodrębnionego lokalu.

Dodano: 1 stycznia 2015r.